Kommer du fra norge? Gå til norsk side.Q
Kommer du från Sverige? Gå till svensk sida.Q
Er du fra Danmark? Gå til den danske side.Q
Oletko kotoisin Suomesta? Siirry suomalaiselle sivulle.Q

Villkor

Köpvillkor

Dessa villkor gäller för dig som kund hos Gottochkort.se. Gottochkort.se säljer sina varor till Sverige, Danmark, Norge och Finland. När du beställer varor hos oss behöver du vara minst 18 år samt visa upp giltig legitimation vid uthämtande av försändelsen. Vi reserverar oss för slutsålda artiklar och förändringar i sortiment innan köp går igenom. Alla bedrägeriförsök polisanmäls och vid misstänkt bedrägeri hävs köpet. Hos oss gäller konsumentköplagen och distansavtalslagen som det går att läsa mer om via Konsumentverket.se.

Betalning

Klarna Checkout

Att betala via Klarna Checkout är en smidig process. Fyll i dina identifikationsuppgifter och handla via ett enkelt knapptryck. Betalningsalternativ som erbjuds via Klarna Checkout är faktura, konto, kort, banköverföring och Klarna Direkt.

 

Ångerrätt/reklamation

Som kund hos Klippkungen Växjö AB har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, eller en väsentlig del av den. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Meddelande om retur ska skickas till vår kundservice via mejl senast 14 dagar från mottagandet av varan. Kontakta alltid vår kundservice innan du returnerar varan.

Vill du returnera ett köp rekommenderar vi att du tar kontakt med vår kundservice via mejl senast 14 dagar från mottagandet av varan. För att snabbare kunna hantera ditt ärende ber vi dig uppge följande information:- ordernummer- fakturanummer- titel på de produkter du vill returnera. För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i väsentligt oförändrat skick. Varan bör förpackas väl, lämpligen i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör, transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Sätt inga adresslappar direkt på varans förpackning utan lägg originalkartongen i en annan kartong.

Vi ser gärna att du uppger orsak till returen samt returnerar varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av fakturan, fram och baksida) detta påskyndar hanteringen utav din retur. Du måste själv bekosta returporto. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto – tänk på att du ansvarar för returförsändelse! Gott&Kort åtar sig inget ansvar för transportskador till följd av dålig emballering vid retur.

Paket som ej hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Gott&Kort. Om detta sker debiteras du en avgift på 190 kr per paket för kostnader Gott&Kort haft för administration, frakt- och returfraktkostnad, samt hantering. Ej uthämtade paket omfattas inte av ångerrätten.

Leveransvillkor & frakt

Om produkten du köpt finns på lager levererar vi snarast. Vanligen inom 1-5 arbetsdagar.
(OBS! Under Black Friday och följande veckan kan någon dag tillkomma på ordern) Frakt tillkommer och skickas med DHL.

Fraktvillkor

  • 0-20 kg – 49 kr DHL Service Point, hämtas på ett utlämningsställe nära dig.
  • Över 20 kg – 98 kr DHL Service Point, hämtas på ett utlämningsställe nära dig.
  • Över 60 kg – 349 kr, Då skickas varorna på hel eller halvpall med DHL. Det är upp till mottagaren att ha möjlighet att ta emot detta.

DHL Hemleverans – 149 kr
Varorna skickas hem till mottagaren efter att DHL och mottagaren har kommit överens om en tid för utkörning. Fraktvillkor Danmark och Finland: 0-20 kg – 69 sek DHL Parcel Connect, hämtas på ett utlämningsställe nära dig. Över 20 kg – 139 sek DHL Parcel Connect, hämtas på ett utlämningsställe nära dig. Mer info om att emot DHL Service Point.

DHLs ombud
Ombuden hittar du över hela landet på platser som du besöker varje dag; affären runt hörnet, din närmaste bensinstation eller kiosk. Klicka här för att se ditt uthämtningsställe.

Fel vid leverans

Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundservice direkt för snabbaste service, dock senast inom skälig tid om du som kund varit förhindrat att undersöka varan vid leverans. Vi tar emot felanmälan och återkommer med returanvisningar. Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller enligt konsumentköplagen att Klippkungen Växjö AB vid köp gjort av konsument ska avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Klippkungen Växjö AB.

Klippkungen Växjö AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation, eller byta mot en felfri vara.

Skadade varor
När du reklamerar skadat gods är det viktigt att du skickar in bilder på skadan till vår supportmail på info@gottochkort.se. Glöm ej att skicka med övrig info om din order som kan hjälpa oss att fastställa skadans uppkomst.

Säkerhet & cookies

Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas på att vi ska motsvara dina förväntningar. Vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi hanterar och samlar in personuppgifter.

Vid kontakt med oss förekommer att personuppgifter överlämnas.

Klippkungen Växjö AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inkommit och behandlas hos Klippkungen. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar för personuppgiftsbehandling. All behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Där definieras personuppgift som alla uppgifter som, indirekt eller direkt, kan härledas till en specifik levande person. Det kan gälla personnummer, namn, foto, lokalisering, IP-adress etc.

Denna policy är till för att informera om och skydda personuppgifter som samlas in. Vår grund är att vi alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

All hantering av personuppgifter vilar på en laglig grund. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och det för att vi ska kunna tillhandahålla produkter samt tjänster och för övrigt kunna fullgöra våra åtaganden.

 

Kontaktuppgifter ansvarig personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:                           Klippkungen Växjö AB (556967–1893)

Adress:                                                     Annavägen 8, 352 46 Växjö.

Telefon:                                                    0470-515 654

Kontaktperson:                                         gdpr@klippkungen.se

 

Ändamål med behandlingen

Gott&Kort samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Personuppgifter behandlas för något eller några av följande ändamål och har rättsliga grunder. Det allmänna ändamålet är vanligen att slutföra en tjänst som berörd person/ företag har begärt. Klippkungen behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål än som är förenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

Vi behöver personuppgifter för att:

  • Slutföra och hantera din beställning.
  • Slutföra och hantera din bokning.
  • Fullfölja vår affärsrelation.
  • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster.
  • Marknadsföra tjänster och produkter.
  • Lojalitets program.
  • Juridiska skäl/eventuella tvister.

 

Lagring av uppgifterna

Gott&Kort kommer att behandla personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med en gallringspolicy. Därefter kommer uppgifterna att tas bort om det inte förhindras av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

 

Rättigheter

I samband med vår registrering av personuppgifter finns det rättigheter förknippade till det. De rättigheter som finns och som vi kommer att verka för är:  

Kännedom om vilka personuppgifter som behandlas, vilka kategorier av personuppgifter det är samt för vilket ändamål de behandlas och om de lämnats ut till annan.

Hur länge uppgifterna kommer att lagras.

Rättighet att få bristfälliga uppgifter kompletterade eller rättade.

Tillgång till en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Gott&Kort kommer vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade vid begäran ska få den information som personen begär inom 30 dagar.

Du har rätt att när som helst begära att direkt marknadsföring ska upphöra.

Om det finns ett samtycke går det när som helst att återkalla.

Den registrerade har rätt att invända mot behandling grundad på intresseavvägning. Behandlingen avbryts då och en förnyad avvägning genomförs.

Den registrerad kan begära att få sina personuppgifter raderade, ”rätten att bli glömd”, om de endast använts med samtycke som rättslig grund. Detta gäller också om man invänt mot behandling baserad på intresseavvägning och en ny avvägning visar att berättigade skäl saknas för fortsatt behandling.  

 

Överlämning

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag eller till samarbetspartner, till exempel för att utföra de kontroller som är förenade med ändamålet.

 

Besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

  

Tillsyn och efterlevnad

Klippkungen utvärderar löpande genom årlig utvärdering effekten av Dataskyddspolicyn och efterlevnaden av den.

 

Personuppgiftsincident

Gott&Kort.se kommer att dokumentera alla personuppgiftsincidenter och, såvida det inte är osannolikt att den medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter, även anmäla incidenterna till Datainspektionen inom 72 timmar, efter det att överträdelsen har upptäckts.

 

Klagomål

Vid klagomål för hanteringen av personuppgifter ska du kontakta Datainspektionen och göra en anmälan.

Du når Datainspektionen enligt följande

 

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.0

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Fax: 08-652 86 52

 

Gott&Kort.se förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna information säkerhetspolicy.

OBS!

Du omdirigeras nu till svensk sida.
Produkter i din varukorg kommer att försvinna.
Vill du fortsätta?

Ja, fortsätt

OBS!

Du omdirigeras nu till norsk sida.
Produkter i din varukorg kommer att försvinna.
Vill du fortsätta?

Ja, fortsätt

OBS!

Du omdirigeras nu till finsk sida.
Produkter i din varukorg kommer att försvinna.
Vill du fortsätta?

Ja, fortsätt

OBS!

Du omdirigeras nu till dansk sida.
Produkter i din varukorg kommer att försvinna.
Vill du fortsätta?

Ja, fortsätt
Du har för mycket i din kundvagn.

Varukorg

Total: kr
Till kassan